Pálení čarodějnic 2017

30.4.2017 patří tradičně dění kolem čarodějnic, tedy přípravy, slety, ale i lampionový průvod s Harmonií v doprovodu mažoretek. Tudíž nemohly chybět ani mažoretky našeho klubu. Děvčata na průvod vyrazila ve třech formacích, kde jak průvod tak následné tři pochodově skladby zvládly více než dobře. Před samotným průvodem předcházela samozřejmě příprava, česání, malování atd. Juniorky se připravily zcela samy, čímž předvedla že zvládají na výbornou nejen hůlku, ale i právě i líčení a česání (což je činnost někdy neprávem opomíjená). Vzhledem k jejich věku je takové samostatné zvládnutí více než povzbuzující do dalších let. Tímto všem juniorkám děkuji za jejich vzájemnou spolupráci, ukázněnost a dokonalé zvládnutí celé akce. Stejné poděkování patří i Jess, která připravila děti i kadetky, kdy se ji podařilo vyčarovat z těch andělských tvářiček pěkné čarodějnice . V neposlední řadě děkuji rodičům, bez kterých by nic z výše uvedeného nešlo, za pomoc, spolupráci a podporu a těším se na další akce.